అన్ని శాఖల నుండి 3% బడ్జెట్ / నిధులను వికలాంగులకు కేటాయించాలని ఉమ్మడి ఆంద్రప్రదేశ్ హైకోర్ట్ వారి ఉత్తర్వులు.

వెనక్కి వెళ్ళండి

Scroll To Top