జిల్లా ప్రత్యేక కోర్టులు .. చట్ట పర హక్కులు పొందుటకై జిల్లాలోనే న్యాయం పొందవచ్చు - తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.

వెనక్కి వెళ్ళండి

Scroll To Top