సంక్షేమ, అభివృద్ధి అన్ని పథకాల్లో 5% రిజర్వేషన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.

వెనక్కి వెళ్ళండి

Scroll To Top