21 రకాల  వికలాంగులకు దృవీకరణ పత్రాలకై జిల్లా స్తాయి మెడికల్ బోర్డులు ఏర్పాటు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు.

వెనక్కి వెళ్ళండి

Scroll To Top