దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా వైకల్యం కల వ్యక్తుల సమాచార వ్యాప్తికై తెలుగు APP JAVAB అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరం 3rd Dec 2019 నాడు రాజ్ భవన్ హైదరాబాదులో ప్రారంభిస్తున్న మన తెలంగాణ రాష్ట్ర గౌ. గవర్నరు గారికి ధన్యవాదమలు.

జావేద్ ఆబిదీ గురించి

స్వర్గీయ శ్రీ జావేద్ అబిదీ (53), భారతదేశములో మొట్టమొదటిగా సకల వికలాంగుల హక్కుల చట్టాల (1995, 2016)సాధకుడు, భారతదేశ అన్ని రకాల వికలాంగుల ఐఖ్య ఉద్యమ జాతిపిత, దేశంలోని ప్రభుత్వ జాతీయ విధానాలను.
Read More

Video's

గమనిక: ఈ APP ముఖ్య ఉద్దేశ్యం మీకు సంపూర్ణ సమాచారం కోసమే. కావున పూర్తిగా పరిశీలించి తగిన మార్పు చేర్పులకు మీ సలహాలను వెంటనే వారము లోపల మాకు పంపండి.

Whatsup: 9440360507   |    Email: npdoindia@gmail.com

వార్తలు & వ్యాసాలు

మొత్తం చూడండి

చట్టాలు & ఉత్తర్వులు

మొత్తం చూడండి


ప్రోత్సాహకులు - Sponsors

Scroll To Top